Строите нова сграда или се нуждаете от заснемане на вече съществуваща такава? Притежавате имот и Ви е необходим топографски план или геодезическа снимка ?

Вие сте инвеститор, собственик или ръководител на обект и се нуждаете от трасиране на граници на имоти, сгради, комуникации,изкопи, насипи или строителни елементи?
Вие сте собственик на земя и искате да разделите или обедините Вашите имоти ? Необходимо ви е отразяване на нови обекти в кадастралната карта?
Ние Ви предлагаме прецизни измервания съпъствани с всички необходими документи и цифров носител, на достъпна цена.
Ние ще извършим трасировъчните дейности в удобно за Вас време, в съотвествие с всички зададени изисквания за точност.
Ние Ви осигуряваме пълен набор от дейности свързани с промяна на статута и положението на вашата собственост.
Ако се колебаете от какъв компютър се нуждаете или Ви е необходима конфигурация за точно определена цел ние можем да Ви помогнем.
Искате да закупите нов принтер или скенер ? Нуждаете се от монитор или колони ? Или да се свързвате още по-лесно с важните за Вас хора със микрофон и уеб камера?
Имате нужда от ремонт на Вашия компютър? Или почистване от вируси и преинсталация на операционната система ?
Ние Ви изготвяме персонални оферти в зависимост от вашите нужди и по зададена от Вас цена. Гарантираме Ви високо качество на най-ниските пазарни цени.
Ние Ви предлагаме пълна гама продукти за Вашия компютър с богати възможности за персонализация според Вашия собствен вкус и необходимост.
Ние ще ви осигуряваме пълна софтуерна и хардуерна поддръжка на Вашия компютър и помощ при избор на програмни пакети в зависимост от Вашите нужди .